Ръководството и персоналът на ТЕРМОБИЛД ЕООД са изцяло фокусирани към поддържане на висока степен на удовлетвореност на своите клиенти и партньори.

В тази насока, по решение на организацията се разработи и внедри Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност в съответствие с изискванията на международните стандарти БДС ЕN ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.

Мисия и политики по основни аспекти

Ръководството на ТЕРМОБИЛД ЕООД е ориентирано към обезпечаване на своите клиенти с качествени услуги в областта на СМР и СРР. Реализираните от нас дейности могат да се формулират в три думи:

Бързина, качество, коректност.

Свържете се с нас за безплатен оглед и оферта за цялостен ремонт на апартамент
мобилен: +359 899 876 699
e-mail: termobild@gmail.com