Професионален домоуправител

ТЕРМОБИЛД Ви предлага следните услуги, които улесняват управлението на етажната собственост. Уверете се в предимствата да разполагате с професионален домоуправител и не се колебайте да ни попитате за административна услуга, от която имате нужда, но не виждате сред изброените по-долу:

Административни и организационни услуги

 • Професионалният домоуправител, който отговаря за Вашата сграда е на разположение за контакт всеки работен ден от 9:00 до 19:00 часа.
 • При неотложни ситуации и аварии техническият ни екип е на разположение 24/7.
 • Организиране, провеждане и протоколиране на Общи събрания на собствениците съгласно ЗУЕС. Контрол върху изпълнение на взетите решения.
 • Представителство на етажната собственост пред държавни и общински институции и водене на съответната кореспонденция.
 • Регистрация на Управител/Управителен съвет в районните общински регистри.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешен ред съгласно нормативните изисквания.
 • Предложения за цялостни решения относно ремонти и подобрения. Събиране на оферти и осъществяване на последващ контрол по изпълнението на проекта и гаранциите.

Финансови услуги

 • Консултации, изготвяне и изпълнение на годишен бюджет и вноски за поддръжка и управление на общите части съгласно приетите на Общо събрание решения.
 • Събиране на дължимите вноски съгласно приетия бюджет чрез удобни начини – посещения от касиери на място в сградата; по банков път; в офиса на Термобилд.
 • Гарантирано разплащане в срок на всички сметки за общи части – ел. енергия, вода, топлоподаване, асансьорни сервизи и други доставчици на услуги.
 • Изрядна ежемесечна отчетност на всички приходи и разходи чрез изготвяне на детайлни месечни отчети и справки за задълженията на всички собственици. Справките и отчетите се изпращат на електронните пощи и се публикуват в общите части на сградата.
 • Събиране на стари и текущи просрочени вземания на етажната собственост, включително и по съдебен ред.

Юридически услуги

 • Юридически консултации, свързани със ЗУЕС, ЗС, ЗУТ, ЗЗД и другите нормативни актове във връзка с въпроси, отнасящи се до етажната собственост и етажните собственици.
 • Съдействие за разрешаване на спорове и казуси между собственици или въпроси, свързани с управлението и ползването на общите части /медиаторски услуги/.
 • Разрешение от КЗЛД за предоставяне на лични данни за неизвестни собственици във връзка с управлението на етажната собственост.
 • Съдебно събиране на вземанията на етажната собственост по реда на ГПК.

 

Професионален домоуправителСвържете се с нас за безплатен оглед и оферта
мобилен: +359 899 876 699
e-mail: termobild@gmail.com